Lenker: Norske statlige institusjoner

Artsdatabanken
Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Vår viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper.
Lagt til: 22.04.12 Besøk: 676
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for naturforvaltning er en rådgivende og utøvende statlig etat, underlagt Miljøverndepartementet. Vi er rundt 330 medarbeidere, og de fleste av oss holder til i Trondheim.

Lagt til: 22.04.12 Besøk: 477
Havforskningsinstituttet
Med nærare 700 tilsette er Havforskingsinstituttet det største marine forskingsmiljøet i Noreg. Hovudansvaret vårt er å forske for å kunne gi råd til det offentlege om akvakultur og om økosystema i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsona. Derfor er rundt halvparten av verksemda vår finansiert av Fiskeri- og kystdepartementet.
Lagt til: 22.04.12 Besøk: 496
Miljøverndepartemanget
Lagt til: 22.04.12 Besøk: 496
Klima- og forureiningsdirektoratet (tidlegare SFT
Klima- og forureiningsdirektoratet (tidlegare SFT) ligg under Miljøverndepartementet og har 340 tilsette ved kollektivknutepunktet Helsfyr i Oslo. Vi iverkset forureiningspolitikken og er vegvisar, vaktar og forvaltar for eit betre miljø. Dei viktigaste arbeidsområda våre er klima, miljøgifter, hav og vatn, avfall, luft og støy. Vi jobbar for ei forureiningsfri framtid

Lagt til: 22.04.12 Besøk: 486
Generert på: 0.01 sekunder