Lenker: Andre Norske

Norsk Institutt for Naturforskning
Lagt til: 22.04.12 Besøk: 586
Norsk Institutt for Vannforskning
NIVA er et miljøforskningsinstitutt som arbeider med forskning, undersøkelser, utvikling og utredninger knyttet til ferskvann, kyst og hav, samt miljøteknologi.

Lagt til: 22.04.12 Besøk: 511
Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåkning i Arktis og Antarktis. Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, representerer Norge internasjonalt i flere sammenhenger og er Norges utøvende miljømyndighet i Antarktis.
Lagt til: 22.04.12 Besøk: 492
Artsobservasjoner


Artsobservasjoner er en uavhengig felles tjeneste for rapportering av artsfunn. Uavhengig i den forstand at det er rapportøren selv som bestemmer hva som rapporteres og som eier sine rapporterte artsfunn etterpå
Lagt til: 22.04.12 Besøk: 610
Generert på: 0.01 sekunder