Lenker: Norske Foreninger

Foreningen Våre Rovdyr
Foreningen Våre Rovdyr Skriv ut E-postForeningen Våre Rovdyr er en landsomfattende organisasjon som arbeider for bevaring av rovviltet i vår fauna. Gjennom våre styrende organer og regionledere søker vi å påvirke de offentlige beslutningsprosessene til rovviltets fordel, samtidig som vi legger vekt å spre faktabasert informasjon om denne delen av vår naturarv til allmennheten. Organisasjonen utgir tidsskriftet Våre Rovdyr.
Lagt til: 22.04.12 Besøk: 871
Naturvernforbundet

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med ca 20 000 medlemmer og over 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.
Lagt til: 22.04.12 Besøk: 721
Norsk Entomologisk Forening

Norsk entomologisk forening ble stiftet lørdag 21. mai 1904 av ti ivrige entomologer fra ulike deler av landet. Den fremste initiativtakeren var myntmester Thomas Georg Münster (bildet). Andre fremtredende medlemmer var statsentomolog Wilhelm Maribo Schøyen og konservator Dr. Sig. Thor. Etter stiftelsesmøtet dro medlemmene ut på insektjakt.

Entomologi betyr 'læren om insekter'. Foreningens formål er å fremme interessen for og studiet av entomologien i Norge og å knytte kontakt mellom personer. Enhver med interesse for insekter er velkommen som medlem av foreningen.
Lagt til: 22.04.12 Besøk: 786
Norsk Biologforening
Norsk Biologforening (BIO) ble stiftet i 1981, og har i dag ca 1000 medlemmer. Foreningen organiserer universitetsutdannede biologer innen alle yrkeskategorier. BIO er også åpen for biologer under utdanning. Andre med interesse for biologi kan abonnere på tidskriftet.

BIOs formål er:

Styrke faglig samhold og kontakt mellom norske biologer.
Arbeide for biologenes interesser på arbeidsmarkedet.
Arbeide for å styrke biologifaget i skolen.
Arbeide for at biologisk fagkunnskap blir tatt i bruk på alle nivå i samfunnsplanleggingen.
Utgi foreningens tidsskrift.
Etablere kontakt med utenlandske biologer og biologorganisasjoner.
Lagt til: 22.04.12 Besøk: 1492
Norsk Ornitologisk Forening

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ble stiftet i 1957, og er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. En viktig del av vårt arbeid har vært å være bindeledd mellom fugleinteresserte over hele landet. Etter hvert har bevaring av fugleartene og deres leveområder blitt mer sentralt i foreningens arbeid. NOF står for en linje hvor vi gjennom dokumentasjon av faktiske forhold forsøker å påvirke utviklingen til fuglenes beste.

Lagt til: 22.04.12 Besøk: 833
WWF Norge

WWF-Norge ble grunnlagt i 1970 med daværende kronprins Harald som president. Fram til 1986 var organisasjonen kjent i Norge som "Verdens Villmarksfond".

Lagt til: 22.04.12 Besøk: 604
Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF)

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er en paraplyorganisasjon for landets forskjellige soppforeninger og nyttevekstforeninger. Det ble dannet i 2005 som en fusjon mellom Norsk soppforening og Nyttevekstforeningen og omfatter i dag 30 medlemsforeninger i fylkene Østfold, Akershus og Oslo, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms med til sammen omlag 3800 medlemmer.
Lagt til: 22.04.12 Besøk: 520
Biofokus
Stiftelsen BioFokus er en binæringsdrivende stiftelse, opprettet 1. juli 2000. Stiftelsen er organisert med ansatte og et styre. Stiftelsens formål er å tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold for beslutningstakere, samt formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi
Lagt til: 22.04.12 Besøk: 940
Generert på: 0.01 sekunder