Warning: include(locale/Norwegian/errors.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/zoologi/public_html/sub/oa/includes/error_handling_include.php on line 20

Warning: include(locale/Norwegian/errors.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/zoologi/public_html/sub/oa/includes/error_handling_include.php on line 20

Warning: include(): Failed opening 'locale/Norwegian/errors.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/zoologi/public_html/sub/oa/includes/error_handling_include.php on line 20
NZF Oslo Akershus - Nyheter: Informasjons- og tipstelefon om flaggermus

Informasjons- og tipstelefon om flaggermus

Informasjons- og tipstelefon om flaggermusVisste du at …
… flaggermusene utgjør nær 1/4 av alle verdens pattedyrarter?
… flaggermus finnes over så godt som hele kloden, bortsett fra i Arktis og Antarktis?
… minst 12 flaggermusarter er påvist i Norge, men kanskje opptrer enda flere arter her?
… flaggermusene er de eneste pattedyr som kan flyge?
… europeiske flaggermus ikke slikker eller suger blod, men utelukkende lever av insekter?
… en flaggermus kan spise over 3000 insekter på en natt?
… hos de fleste av våre flaggermusarter får hver hunn bare en unge i året?
… flaggermusene ikke gnager eller bygger bol i koloniene?
… flaggermusene ikke er blinde?
… noen flaggermus kan bli over 30 år gamle?
… dvergflaggermusa er så liten at den får plass i en fyrstikkeske?
… Norge har verdens nordligste kjente yngling av flaggermus, funnet i Troms?
… flere flaggermusarter er truet, og i tilbakegang i Europa?
… flaggermusene er fredet etter norsk lov?
… Norsk Zoologisk Forening arbeider med kartlegging av flaggermus i Norge?
Generert på: 0.04 sekunder