Søk om kartleggingsmidler!

Søk om kartleggingsmidler! Nå kan du søke om støtte til kartlegging av arter i 2013. Nytt i år er en egen utlysning for kartlegging av rødlistearter.
Søknadsfristene er 5. april for rødlistekartlegging og 15. april for øvrige kartleggingsmidler.
Les mer på Sabimas nettsider
Generert på: 0.01 sekunder