SABIMA-seminaret 2013: "Biomangfold hvorfor det?"

SABIMA-seminaret 2013: "Biomangfold hvorfor det?"SABIMA inviterer til årets seminar der vi utfordrer oss selv på hva vi sammen kan gjøre for å løfte biomangfold høyere opp på agendaen. Vi vil ha deg med, så meld deg på i dag!

Bilder av insekter

For alle barn og voksne som er interresserte av insekter kan vi anbefale en titt på Norsk Entomologisk Forenings Bildegalleri.a>

Du finner oss på Facebook

Søk om kartleggingsmidler!

Søk om kartleggingsmidler! Nå kan du søke om støtte til kartlegging av arter i 2013. Nytt i år er en egen utlysning for kartlegging av rødlistearter.
Søknadsfristene er 5. april for rødlistekartlegging og 15. april for øvrige kartleggingsmidler.
Les mer på Sabimas nettsider

Informasjons- og tipstelefon om flaggermus

Informasjons- og tipstelefon om flaggermusHar du en flaggermuskoloni i huset ditt, har du funnet en forkommen flaggermus eller har du generelle spørsmål om flaggermus?
Henvend deg gjerne til NZFs flaggermusgruppes informasjons- og tipstelefon: 911 50 365 .

Hva vet du om flaggermus? Test deg selv i vår quiz


Sabima melder økt interesse for flaggermustelling

Bli Medlem: Fauna er utgitt til alle medlemer fra 1948

Bli Medlem: Fauna er utgitt til alle medlemer fra 1948Medlemsbladet Fauna
Fauna er Norsk Zoologisk Forenings tidsskrif og utgis til alle medlemer fire ganger pr år. Her publiseres artikler, småstykker og andre bidrag og nyheter knyttet til zoologi, fortrinnsvis fra Norge. Det første nummeret kom ut i 1948, og NZF har gjennom Fauna siden trofast brakt zoologisk stoff til både amatører og fagmiljø i Norge. Tidsskriftet sendes fire ganger i året til alle medlemmer og abonnenter, samt enkelte biblioteker og andre tidsskrifter
Både fagzoologer og amatører oppfordres til å sende inn stoff, med 10 sider (ca. 5 000 ord) som øvre grense. Redaksjonen kan bistå med råd og hjelp ved utforming av manuskripter. Forespørsler, stoff og illustrasjoner sendes redaktøren Christian Steel.
Ettertrykk fra Fauna er tillatt, såfremt kilde oppgis. Ved ettertrykk av fotografier og andre illustrasjoner må det innhentes tillatelse fra redaktør og fotograf/tegner på forhånd.

Fauna trykkes normalt i et opplag på 1700. ISSN 0014-8881

Medlemskontingenten Norsk Zoolgisk Forening er:
(Sist endret ved årsmøtet i 2008.)

Senior: 270,-
Barn & ungdom (under 25 år): 150,-
Familiemedlem: 50,-
Livsvarig medlemskap: 4050,-

Send navn alder og adresse til leder@oa.zoologi.no samt hvilket medlemskap du ønsker.

PROGRAM --> september 2013

NyheteneNå er det blitt 2013 og det er på tide med et nytt aktivitetsprogram.
Hvis du har noen spørsmål angående programmet eller du vil ha tilsendt informasjon på e-post fremover så ta kontakt med leder Line Gustavsen på leder@oa.zoologi.no.
Følg oss på Facebook og på våre nettsider.

Februar:
Søndag 10. februar kl. 12.00 – 14.00: Isfiske på Bogstadvannet.

Vi går ut på isen mellom stranda og golfbanen. Se etter banneret.
Det blir en premie til den som får den største fisken. Vi serverer kaffe, fiskesuppe og boller.
Dette arrangementet er avhengig av været og gode isforhold! Ta gjerne med egen ispilk hvis du har.

Mars:
12. mars kl. 18.00 – 20.00 : Årsmøte 2013

Årsmøtet vil holdes på Nordre Øyeren Våtmarkssenter. Før selve årsmøtet vil vi vise lysbildeshowet
«En reise fra Amazonas i sør til Karibien i nord» av Joachim Tørum Johansen. Mer informasjon
kommer når det nærmer seg årsmøtet.

April:
14. april kl. 10.00-12.00: Sjøfiske – Grill fisken du fanger på stedet!

Møt opp på Halden brygge (i enden av Haldenveien, 1367 Snarøya). Det blir innføring i fluefiske, meitefiske og slukfiske. Det oppfordres til kun å fiske den fisken du selv spiser samme dag. Fersk fisk smaker alltid best og derfor stiller vi med grill og tilbehør.
Vi lager også suppe basert på dagens fangst, av fisk krabbe, og tangarter. Se etter banneret.

Mai:
26. mai: Biomangfolddagen

Vi vil sammen med SABIMA og mange andre foreninger lage et arrangement på Lilløyplassen for å markere dagen. Her blir det mye moro og lærerikt for både små og store. Nærmere informasjon om oppmøtetid og program vil bli annonsert på nettsidene våre og til nettsidene til SABIMA.

September:
1-3. september: Marinsamling i Drøbak.

SABIMA arrangerer i samarbeid med Norsk Zoologisk Forening og Botanisk Forening
marinsamling i Drøbak. Her blir det gode muligheter for å lære mer om alt det spennend

SABIMA-seminaret 2013: "Biomangfold hvorfor det?"

SABIMA inviterer til årets seminar der vi utfordrer oss selv på hva vi sammen kan gjøre for å løfte biomangfold høyere opp på agendaen. Vi vil ha deg med, så meld deg på i dag!

Kartleggingen av pattedyr i Norge fortsetter

Kartleggingen av pattedyr i Norge fortsetterKartleggingen av pattedyr i Norge fortsetter
Blant annet gjennom arbeid med Prosjekt Pattedyratlas er det stadig flere som har begynt å interessere seg for kartlegging av pattedyr i Norge. Dette er en lovende utvikling! Selv om ikke det opprinnelige Pattedyratlasprosjektet er endelig oppsummert enda (se under), er det åpenbart at vi for mange arters vedkommende har svært mangelfull kunnskap om deres utbredelse. Det er derfor viktig at kartleggingsarbeidet fortsetter, særlig for de dårligst kartlagte artsgruppene (først og fremst spissmus, smågnagere og flaggermus).
Generert på: 0.01 sekunder